Att skuldbelägga individen.


Man skulle kunna tro att myndigheter är till för individen. Men så är icke fallet. Idag är individen till för myndigheterna. Arbetsförmedlingen har omvandlats till att bli en kontrollmyndighet med mycket makt att inkräkta på individens spelrum. Är du arbetslös får du helt enkelt skylla dig själv. Detta talar samhället om och visar med hela handen hur usel du är som arbetslös eftersom du inte fått ett arbete.

Under tiden som detta sker har det skapats en ny underklass, en kategori människor som aldrig kommer ha en enda sportslig chans att kunna få ett ordinarie jobb med en hygglig lön. Det är de långtidsarbetslösa som ingen kunnat hjälpa. Dessa människor har fått erfara hur Socialdemokraterna och Alliansen ser på dem som arbetslösa. Politikerna ser inte dessa arbetslösa utan ser förbi dem. Man tror att man som politiker kan förtränga att man faktiskt har misslyckats. Alliansen kan inte skylla på den finanskris som bl.a. Sverige genomgått. Det finns fler incitament till varför det ser ut som det gör idag.

Allt handlar om en politisk agenda utan framförhållning. Man har enbart velat se till så att arbetslösheten blir mer permanentad. Oavsett politisk färg på skjortan  så kan man i alla fall vara säker på att arbetslösheten i sin nuvarande utformning har kommit för att stanna. Och de enda verktyget som nuvarande politiska system har är att skuldbelägga individerna för att de inte fått ett arbete. Istället för att inse att systemet faktiskt misslyckats.

Därför stoppar man in människor i arbetsmarknadspolitiska program som ex. Jobb och Utvecklingsgarantin där de försvinner in i olika statistiska experiment, allt för att dölja en realitet, den höga arbetslösheten. I annat fall drar man in på aktiviteter som verkligen skulle kunna leda till att människor kom i arbete. Utökade möjligheter till omskolning och utbildning.

Nej, desto hellre skriver man in dessa människor i Jobb och Utvecklingsgarantins Fas 3, där de blir livegna i en ond cirkel som de inte kan bryta av egen kraft med införstådda hot om repressalier från arbetsförmedlingen om så skulle ske.

“Ställer du inte upp på vad vi ERBJUDER dig så stoppar vi din ersättning!”

Om det nu är så att vi ska försöka få ett arbete av egen kraft med hjälp av de olika självbetjäningssystemen på arbetsförmedlingen, vad ska vi då med arbetsförmedlingen till?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s